Voorwaarden - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanuit NL Auctions, ingeschreven onder kvknr. 24387832 te Rotterdam, geldend en bindend. Voor 1 juni 2012 zullen wij de definitieve voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel. Mocht u zich in voor deze periode geregistreerd hebben, dan ontvangt u uiterlijk 1 juni 2012 automatisch bericht van deze gedeponeerde voorwaarden waarmee u opnieuw akkoord kunt gaan.

Registreren

U registreert zich via mijn NL Auctions door op de benaming Registreren te klikken. Na invoer van uw gegevens ontvangt u een e-mail waarin u de registratie dient te bevestigen. Als u eenmaal bent geregistreerd, kunt u biedingen uitbrengen op de kavels welke aangeboden worden.

Bekijken & Bieden

NLAuctions raadt u ten zeerste aan om de kavels te bekijken en te inspecteren (voor zover dit wordt aangeboden en mogelijk is) voordat u een bod uitbrengt. De vermelding van kijkdagen vindt u bij de Veilinggegevens. NLAuctions is gerechtigd zonder tegenbericht kavels te wijzigen of te veranderen voordat de veiling is begonnen en er biedingen op uitgebracht zijn.

Als u een bod uitbrengt op een kavel, dan krijgt u eerst het totaalbedrag te zien, inclusief BTW, veilingkosten en de BTW over de veilingkosten. Indien u akkoord gaat, kunt u het bod definitief plaatsen. Zodra u een bod heeft geplaatst, is dit bindend. Tijdens het bieden kunt u overboden worden door andere bieders.

Als u van te voren een maximum bedrag in gedachte heeft, kunt u ook een autobod plaatsen. Bij een autobod wordt automatisch meegeboden. Mocht een andere bieder een hoger bod plaatsen dan het laatste bod, dan wordt er namens u wederom een hoger bod geplaatst, tot uiteindelijk het maximale bedrag wat u heeft ingevoerd is bereikt. Het kan dus zijn dat u na afloop van de veiling een kavel heeft gewonnen en lager uitkomt dan dat u als maximale bod heeft ingevoerd.

Betalen & Afhalen

Zodra u een kavel heeft gewonnen, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Mocht u meerdere kavels uit één veiling hebben gewonnen, dan ontvangt u een verzamelfactuur. U dient de factuur te voldoen voordat u de kavels komt halen. U kunt het totaalbedrag voldoenbinnen 3 dagen via het Rabobank rekeningnummer 1522.71.805 t.n.v. NL Auctions. U kunt ook direct via iDEAL betalen als deze optie wordt aangeboden. Mocht u (een gedeelte) contant willen betalen, dan kan dat op de afhaaldag(en), tot een maximum bedrag van € 1.500,- (PIN is vooralsnog niet mogelijk). Kavels worden niet eerder meegegeven dan dat het bedrag volledig is betaald.

Zodra u een kavel heeft gewonnen, bent u verplicht deze op de afhaaldag(en) af te halen. U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele demontage en transport. Het is niet mogelijk om deze op een andere dag dan de afhaaldag(en) af te halen. Mocht u niet verschijnen op de afhaaldag(en), dan worden alle bijkomende demontage-, transport- en opslagkosten aan u doorberekend bovenop de totale kavelprijs. Medio 2012 levert NL Auctions aanvullende services van bedrijven die voor u de demontage en het transport kunnen regelen.

Kosten & BTW / BPM

Als u een bod uitbrengt, krijgt u eerst het totaalbedrag te zien inclusief BTW, veilingkosten en de BTW over de veilingkosten. Als u akkoord gaat, kunt u uw bod definitief plaatsen. Bovenop de kosten waarmee u akkoord bent gegaan, komen geen andere kosten. U weet dus van tevoren wat u betaalt voor een kavel.

Als er sprake is van inbreng van zogenoemde margegoederen, zal alleen BTW berekend worden over de veilingkosten en niet over het bod zelf.

Bij de veiling van personen- en bedrijfswagens, kan het zijn dat u nog een (restant-)BPM bedrag moet voldoen. In de omschrijving zullen wij hier melding van maken. Mocht het (restant-)BPM bedrag bekend zijn, dan vermelden wij dit eveneens in de omschrijving. Bij bedrijfswagens kan er sprake zijn van de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'doorschuifregeling\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'. Ook hier maken wij melding van indien dit van toepassing is op de desbetreffende kavel.

Mijn instellingen

Uw instellingen zijn te wijzigen. Nadat u heeft ingelogd, kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen. Ook het wachtwoord is aan te passen indien u deze wilt veranderen. Uw instellingen zijn zelfstandig te wijzigen vanaf 1 februari 2012; tot die tijd kunt u ons een e-mail sturen als u uw gegevens wilt laten wijzigen: info@nlauctions.nl

Alle voorwaarden binnen het `Privacy beleid` zijn eveneens van toepassing. U vindt deze in de menubalk onder `Voorwaarden`.

Aansprakelijkheid

NLAuctions zal een nauwkeurige vermelding maken van de kavels die zij (namens derden) aanbiedt. NLAuctions is echter niet aansprakelijk voor de staat waarin de goederen zich bevinden, noch voor verborgen gebreken. NLAuctions raadt ten zeerste aan de kavels te bekijken en te inspecteren (voor zover dit mogelijk is) via de kijkdagen, welke voorafgaan aan de veiling. Indien er melding gemaakt wordt van `ca.` voorafgaand aan een aantal, zal het totaal producten om en nabij dit aantal van toepassing zijn.

NLAuctions is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door computerstoringen of voor storingen veroorzaakt door hard- en/of software.

NLAuctions is gerechtigd de koper aansprakelijk te stellen, mocht deze de door hem of haar gewonnen kavels niet tijdig voldoen via een overmaking of contante betaling. Eveneens houdt NLAuctions de koper aansprakelijk indien deze niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet om de kavels af te halen op door NLAuctions van te voren aangekondigde afhaaldag(en). NLAuctions zal alle hieruit voortvloeiende kosten -buiten de kosten welke betrekking hebben op de gewonnen kavel- verhalen op de koper indien deze niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet.

Akkoord met Algemene voorwaarden

Indien de bieder/koper akkoord gaat met de Algemene voorwaarden hierboven genoemd, zullen deze bindend worden. Zowel NLAuctions als de bieder/koper zijn dan gebonden aan deze voorwaarden en zullen alle hierin genoemde punten accepteren en navolgen.

NLAuctions adviseert tevens de `Disclaimer` en het `Privacy beleid` te lezen op de homepage, welke u kunt vinden in de menubalk onder `Voorwaarden`.

Veilingen

Rubrieken

Uitgelicht