Voorwaarden - Disclaimer

Kwaliteitsbewaking

NL Auctions streeft ernaar haar bedrijfsdiensten zo volledig mogelijk en met de juiste zorg te behartigen. Ondanks onze continue kwaliteitsbewaking, kan het voorkomen dat de informatie die gepubliceerd is onvolledig of onjuist is.

Kavelinspectie

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij adviseren dan ook de kijkdagen te gebruiken om de kavels te bekijken en te inspecteren (voor zover dit laatste mogelijk is).

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect is geleden, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen raadplegen van de website.

Copyright

Alle gebruikte tekst, beeld- en muziekmateriaal ligt bij het beheer van onze website en mag niet gebruikt worden zonder toestemming van NL Auctions.

Veilingen

Rubrieken

Uitgelicht